Skip to main content

Igrica Sudoku online

Sudoku

3.0


Sudoku

Sudoku je logička igra koja se igra na ploči sa 9x9 kvadrata. Cilj igre je popuniti prazna polja brojevima od 1 do 9 na način da se svaki broj pojavljuje samo jednom u svakom redu, koloni i malom kvadratu dimenzija 3x3. Igraču se na početku daju neka već popunjena polja, a ostatak mora sam popuniti. Sudoku je igra izazova koja zahteva logično razmišljanje i analizu, a pravilno popunjavanje svih polja vodi do rešenja slagalice. Može se igrati samostalno ili se mogu takmičiti više igrača u rešavanju iste slagalice.

Igrate Sudoku. Takođe možete igrati neku od drugih sjajnih igrica koje spadaju u slične kategorije
igrice brojevi igrice puzzle igrice razvojne
samo na igrice.games!

 nije prazan